Events

Latihan Penggunaan Sistem Laporan Kewangan (ecob) Secara Atas Talian (Online) Kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC)

Dimaklumkan bahawa Penyedia Perkhidmatan Sistem iaitu Odesi eCOB SDN BHD telah menyediakan ... "knowledge base" untuk membantu Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) mendapatkan panduan penggunaan sistem laporan kewangan pangsapuri secara atas talian (online). Pautan talian bagi latihan penggunaan sistem (knowledge base boleh didapati dipauran https://support.ecob.my